Velkommen til Evercar

Vi har betjent våre kunder siden 1997 og er den ledende belgiske forhandleren innen elektriske og plug-in hybridbiler siden 2011.

Vår store multibrand lagerbeholdning etterfylles kontinuerlig med de nyeste modellene.

Er du en bilforhandler i Norge? Du er velkommen til å registrere ditt selskap på vår onlineplattform, og få tilgang til de bilene som dine kunder ønsker!

 


Forhandlere

Vanlige spørsmål

Elektriske bilerRekkevidden på elektriske kjøretøy varierer mellom 100 og flere hundre kilometer. Alt avhenger av batteriets lagringskapasitet. Batteriet tilsvarer bensintanken til en forbrenningsbil, jo større batterikapasitet, jo lengre rekkevidde.
Elektriske kjøretøyer kan lades hjemme ved å koble dem direkte til ditt elektriske hjem. Det er mulighet for å kjøpe systemer som muliggjør en mye raskere lading av kjøretøyet ditt. (Hjemmelader).
Elbilen kan lades på offentlige ladestasjoner som finnes på offentlige parkeringsplasser, bensinstasjoner, kjøpesentre eller langs veien. Programmer som ChargeMap kan hjelpe deg med å finne tilgjengelige ladestasjoner, avhengig av hvor i verden du befinner deg.
Ladetid på en elbil avhenger av ladestasjonens strøm på den ene siden og type kabel på den andre siden. Jo kraftigere stasjonen er, jo raskere lades bilen. Ladingen kan variere mellom flere timer i  en vanlig stikkontakt og noen titalls minutter på en kraftig stasjon.

Bil produsenter annonserer rekkevidden på grunnlag av tester ved hjelp av spesifikke kriterier som ikke fullt ut reflekterer hverdagsbruk av bilen. Det vil derfor være en forskjell mellom den reelle rekkevidden og den virkelige rekkevidden.

Den reelle rekkevidden er omtrent 80% av den annonserte rekkevidden.
Et elektrisk kjøretøy er ikke utstyrt med drivstofftank eller forbrenningsmotor, men med en elektrisk motor, drevet av en elektronisk kontroller forbundet med et batteri. Det er mange fordeler med et elektrisk kjøretøy; ikke minst reduserte vedlikeholdskostnader og energi som er mye billigere enn konvensjonelle drivstoff, men også 100% stille/behagelig kjøring og nullutslipp.
Denne typen kjøretøy er konstruert på samme grunnlag som et elektrisk kjøretøy, men utstyrt med en konvensjonell forbrenningsmotor. Denne motoren brukes til å lade batteriet ved å konvertere drivstoff til strøm. Du drar nytte av en elektrisk rekkevidde, samtidig som du har mulighet til å bruke forlengeren for langdistanse-reiser.
Elbil uten engangsavgift
Ved kjøp av ny bil må det betales en særavgift til staten. Denne engangsavgiften beregnes blant annet ut fra kjøretøyets avgiftsgruppe, egenvekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum. Noen kjøretøy er  fritatt fra denne beskatningen og en av disse gruppen er elbiler og andre elektriske kjøretøy. Engangsavgiften varierer utfra hvilket kjøretøy det gjelder. På elbil er avgiften pr. i dag kr 0,- mens standard vrakpantavgift er kr 2 400,-. Dette gjør at du kun legger igjen penger til selve produktet, og ikke til avgifter, sammenlignet med biler med annen teknologi i samme størrelse.

Momsfritak og redusert årsavgift
Enn så lenge er det også fritak fra moms på elbiler. Dette gjelder foreløpig frem til 2020. Selv om elbilen er dyrere å produsere enn en bensin- eller dieselbil vil den havne på tilsvarende eller lavere pris med disse fritakene. Et annet sted hvor det er penger å spare er på årsavgiften. Mens du må ut med rundt 3000,- kroner i året for en personbil med bensin- eller dieselmotor ligger årsavgiften på elbil på kun 455,-.

Parkering og bompenger
Mange kommuner tilbyr gratis gateparkering og enkelte steder får du kjøre i kollektivfeltet med elbil. Gratis ferger og lading er også fordeler du kan dra nytte av som elbileier. I tillegg får du ofte fritak eller reduksjon i bompengeavgiften.

Sparer miljøet
Det er ikke bare de økonomiske fordelene som veier tungt for mange når de vurderer å gå til anskaffelse av elbil. Biler med elektrisk motor gir nemlig også redusert støy og lokal forurensning. Elbilen har i tillegg null klimagassutslipp så lenge elektrisiteten kommer fra fornybare kilder som vann, sol og vind.
Elbil uten engangsavgift
Ved kjøp av ny bil må det betales en særavgift til staten. Denne engangsavgiften beregnes blant annet ut fra kjøretøyets avgiftsgruppe, egenvekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum. Noen kjøretøy er  fritatt fra denne beskatningen og en av disse gruppen er elbiler og andre elektriske kjøretøy. Engangsavgiften varierer utfra hvilket kjøretøy det gjelder. På elbil er avgiften pr. i dag kr 0,- mens standard vrakpantavgift er kr 2 400,-. Dette gjør at du kun legger igjen penger til selve produktet, og ikke til avgifter, sammenlignet med biler med annen teknologi i samme størrelse.

Momsfritak og redusert årsavgift
Enn så lenge er det også fritak fra moms på elbiler. Dette gjelder foreløpig frem til 2020. Selv om elbilen er dyrere å produsere enn en bensin- eller dieselbil vil den havne på tilsvarende eller lavere pris med disse fritakene. Et annet sted hvor det er penger å spare er på årsavgiften. Mens du må ut med rundt 3000,- kroner i året for en personbil med bensin- eller dieselmotor ligger årsavgiften på elbil på kun 455,-.

Parkering og bompenger
Mange kommuner tilbyr gratis gateparkering og enkelte steder får du kjøre i kollektivfeltet med elbil. Gratis ferger og lading er også fordeler du kan dra nytte av som elbileier. I tillegg får du ofte fritak eller reduksjon i bompengeavgiften.

Sparer miljøet
Det er ikke bare de økonomiske fordelene som veier tungt for mange når de vurderer å gå til anskaffelse av elbil. Biler med elektrisk motor gir nemlig også redusert støy og lokal forurensning. Elbilen har i tillegg null klimagassutslipp så lenge elektrisiteten kommer fra fornybare kilder som vann, sol og vind.
Elbil uten engangsavgift
Ved kjøp av ny bil må det betales en særavgift til staten. Denne engangsavgiften beregnes blant annet ut fra kjøretøyets avgiftsgruppe, egenvekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum. Noen kjøretøy er  fritatt fra denne beskatningen og en av disse gruppen er elbiler og andre elektriske kjøretøy. Engangsavgiften varierer utfra hvilket kjøretøy det gjelder. På elbil er avgiften pr. i dag kr 0,- mens standard vrakpantavgift er kr 2 400,-. Dette gjør at du kun legger igjen penger til selve produktet, og ikke til avgifter, sammenlignet med biler med annen teknologi i samme størrelse.

Momsfritak og redusert årsavgift
Enn så lenge er det også fritak fra moms på elbiler. Dette gjelder foreløpig frem til 2020. Selv om elbilen er dyrere å produsere enn en bensin- eller dieselbil vil den havne på tilsvarende eller lavere pris med disse fritakene. Et annet sted hvor det er penger å spare er på årsavgiften. Mens du må ut med rundt 3000,- kroner i året for en personbil med bensin- eller dieselmotor ligger årsavgiften på elbil på kun 455,-.

Parkering og bompenger
Mange kommuner tilbyr gratis gateparkering og enkelte steder får du kjøre i kollektivfeltet med elbil. Gratis ferger og lading er også fordeler du kan dra nytte av som elbileier. I tillegg får du ofte fritak eller reduksjon i bompengeavgiften.

Sparer miljøet
Det er ikke bare de økonomiske fordelene som veier tungt for mange når de vurderer å gå til anskaffelse av elbil. Biler med elektrisk motor gir nemlig også redusert støy og lokal forurensning. Elbilen har i tillegg null klimagassutslipp så lenge elektrisiteten kommer fra fornybare kilder som vann, sol og vind.

Hybrid biler

En hybridbil er et kjøretøy som kombinerer en forbrenningsmotor med en elektrisk motor. El-motoren er beregnet på å gjenvinne kinetisk energi for å drive kjøretøyet under akselerasjon, i startfasen eller i bytrafikk.

Oppladbare hybridbiler er hybrider med større elektrisk motor og er utstyrt med en kontakt som gjør det mulig å lade batteriet direkte ved å koble det til en strømforsyning.

Dette gjør det mulig å kjøre i flere titalls kilometer på elektrisk kraft uten å bruke en dråpe drivstoff. Rekkevidden er som regel tilstrekkelig til å sikre de fleste daglige turer.

Den elektriske autonomien til et oppladbart hybridbil gjør det vanligvis mulig å kjøre 100% elektrisk for noen få ti kilometer. Dette varierer avhengig av modell av bilen.

På den annen side, i hybridmodus, bidrar elektrisitet i akselerasjonsfaser til å redusere drivstofforbruket betydelig.