Juridisk informasjon - vilkår for bruk av nettstedet


Kvalitet på informasjon og service, begrensning av ansvar

Evercar tar størst forsiktighet i etableringen av nettstedet. Det garanterer imidlertid ikke nøyaktigheten av informasjonen som er oppgitt. Brukeren er også oppmerksom på at denne informasjonen kan endres uten forvarsel. Som et resultat er Evercar ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet eller bruken som kan bli gjort av det.

Hypertekstlenker på portalområdet og henvisninger til brukere til andre nettsteder tar ikke ansvaret for Evercar for innholdet på disse nettstedene. Risikoen forbundet med bruken av disse nettstedene er brukerens fulde ansvar. Han vil overholde bruksvilkårene sine.

I tillegg kan Evercar ikke holdes ansvarlig for feil i nettstedadressene eller domenenavnene som vises på nettstedet.

Til tross for innsatsen for å unngå så mye som mulig avbrudd på grunn av tekniske problemer, avslår Evercar ethvert ansvar på grunn av forstyrrelser av tjenester eller andre tekniske problemer.


Immaterielle rettigheter

Tekster, layouter, illustrasjoner og andre elementer på nettstedet er beskyttet av opphavsrett eller, når det gjelder databaser, av en bestemt rettighet. Alle disse elementene eies av Evercar eller, hvis det er aktuelt, av en tredjepart fra hvem Evercar har fått de nødvendige tillatelsene.

Med mindre annet er bestemt, kan tekst- eller tallinformasjonen som vises på nettstedet, brukes gratis, forutsatt at kilden er anerkjent og kun for bruk som ikke er kommersiell eller reklame. Ulemper er enhver kommersiell eller reklameformidling av denne informasjonen, samt alle former for bruk og reproduksjon av andre elementer på nettstedet, for eksempel grafikklinje, bilder, lyder eller dataprogrammer, strengt forbudt uten forhåndsgodkjenning. Enhver slik forespørsel skal rettes til Evercar (info@evercar.be).Informasjon overført

Ikke overfør ulovlig, truende, ærekrenkende, uanstendig, skandaløs, provoserende, pornografisk eller blasfemisk informasjon, eller annen informasjon som kan føre til sivile eller strafferettslige ansvar, i henhold til loven i det territoriet som dette nettstedet refererer til.